Åpning dag 2

- CET
Peer Gynt Salen

Bård Espelid
NKF Bergen

Bård har arbeidet innenfor materialteknologi og integritetsstyring. Han var ansatt i DNV GL nærmere 40 år. I dag er Espelid pensjonist, men arbeider litt faglig gjennom en teknisk interesseforening. Lokalpolitikk krever også sitt. Espelid har vært med i programarbeidet for Overflatekonferansen de siste 15 årene.