Coating of Wind Turbine Blades – what is the difference from Protection of structural Steel

- CET
Peer Gynt Salen

Edvard Daehlen
Carboline, R&D Project Manager

Edvard Dæhlen har over 40 årserfaring fra malingsindustrien innen produktutvikling, inspeksjon, salg og service. Har de siste 20 årene vært ansvarlig for Carbolines utvikling av produkter for vindmølleindustrien. Er i dag R&D Project Manager med fokus på overnevte produktgruppe