CUI - Open Vison

- CET
Troldtog

Sigve Barvik
Intertek, Advanced Digital Solution SME & Global Drone and Robotic Champion

Sigve har over 18 års erfaring innen olje og gass industrien hvor han har jobbet internasjonalt med multidisipline prosjekter innen Subsea, flytende produksjons enheter (FPSO, FSO, TLP), Drilling og Prosess industri. I dag jobber han med teknologiutvikling innen avansert sensorisering, drone og robotiserings applikasjoner. Sigves rolle innen dette fagområde omhandler testing og implementering av nye teknologier sammen med Globale Energi selskaper. Sigve jobber også mot sentrale godkjenningsmyndigheter globalt for nasjonale godkjenninger av ny teknologi.