CUI – sensor data and robotic technology to provide condition monitoring, maintenance decision support and improved plant integrity.

- CET
Klokkeklang

Arve Martinsen
Kaefer Energy AS, Managing Director Blu Empowered

Arve Martinsen er en engasjert entrepenørisk næringslivsleder med en drive for teknologi og innovasjon. Har gjennom sine 25+ år i Olje & Gass industrien opparbeidet seg et solid nettverk i bransjen. Leder i dag KAEFER sin satsing Korrosjon Under Isolasjon monitorering som en komplimenter tjeneste gjennom det nystartede KAEFER Selskapet Blu Empowered by KAEFER.