Data driven approach to handling CUI using wireless humidity sensors

- CET
Troldtog

Ole Alexander Eek
Indusenz, CTO

Indusenz AS er et selskap som utvikler og leverer intelligente industrielle sensorsystemer. Ole Alexander har tjue års erfaring innen generell elektronikkutvikling og teknologiledelse, og mer enn ti års spesifikk erfaring innen utvikling, sertifisering, produksjon og kommersialisering av produkter for korrosjonsovervåking av rørledninger og prosessutstyr. Ole Alexander har sin utdanning fra NTNU (MSc elektronikk).