Effekt og læring av granskninger

- CET
Peer Gynt Salen

Morten Andre Langøy
Petroleumstilsynet, Sjefingeniør

Morten har lang erfaring innen materialfaget og kvalitetsledelse. Siden 2014 har han jobbet i konstrukssjonssikkerhetsavdelingen i Ptil. Oppgavene her er innen, tilsyn, granskninger og standardisering. Han er sivilingeniør fra NTH i fysikalsk metallurgi, med en PhD Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, samt Master i risikostyring og sikkerhetsledelse UiS, og er Accredited Quality Lead Auditor. Han har deltatt i flere granskninger an alvorlige hendelser i olje og gassektoren som er relatert til korrosjon under isolasjon (KUI).