Fagutdanning, rekruttering og karrierevei

- CET
Peer Gynt Salen

Reidar Dundas
Bodø Vgs, Lærer/formidlingskoordinator

Reidar har erfaring fra mange år i bransjen som fagarbeider, skiftleder og Frosio-inspektør. Erfaring fra offshore, vannkraft, og verkstedindustrien er gunnlaget for mer enn 30 års engasjement innen utdanning - videregående opplæring, voksenopplæring, leder av prøvenemnda i Industrimalerfaget og en rekke oppdrag for universitet og myndigheter. Han arbeider i dag som lærer på VG2 Overflateteknikk og er Formidlingskoordinator for BA, EL, TEK og Flyfag ved Bodø videregående skole.