Kontinuerlig forbedring i offshore overflatevedlikehold

- CET
Peer Gynt Salen

Njål Selsvik
Bilfinger, BU Manager

Njål Selsvik er en leder med bred erfaring fra vedlikehold og modifikasjonsbransjen innen olje og gass, både som operativ leder og fra flere ledergrupper. Han erfaring fra bygging av landanlegg i Norge, offshore ferdigstillelse og omfattende offshore modifikasjoner. Nå de siste fem årene har han arbeidet i ISO bransjen med ledelse og forbedringsarbeid i store offshoreporteføljer. Njål har sin utdanning fra Høgskolen i Bergen og Universitet i Stavanger. Han leder i dag ett av Bilfinger Nordics AS sine forretningsområder, og det spennende forbedringsarbeidet som stadig driver teamet og kontraktsleveransene mot nye mål.