Laboratory and field testing of high temperature coating

- CET
Klokkeklang

Goran Holten
Aker BP, Senior integritetsingeniør

Holten er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU og har en Master of Management fra BI. Han innehar FROSIO sertifikat for Overflate og Isolasjon, og har 12 års erfaring med utvikling og korrosjonstesting av antikorrosive malinger hos Jotun. Jobbet i 4 år i Statoil som Oppgaveansvarlig ISO og som SR på ISO-kontrakter. Siden 2015 har Holten vært ansatt i exBP Norge og nå Aker BP der han jobber som Senior Integritetsingeniør og innehar TA-rollen for Overflate og Isolasjon samt CAM ansvar for ISO og TT-kontraktene i Aker BP.