Measurement App for Insulation Boxes: Digital tool for improving quality and delivery time of prefabricated products

- CET
Troldtog

Sigve Aabø
KAEFER Energy, Direktør for forretningsutvikling

Sigve Aabø er direktør for forretningsutvikling i KAEFER Energy. Han er utdannet sivilingeniør i kjemi og korrosjon ved NTNU. Startet yrkeskarrieren som forsker ved SINTEF. Senere jobbet han ni år i Equinor (Statoil den gang) og ti år i Bilfinger. De siste tolv årene har han jobbet i KAEFER Energy. Han har vært styremedlem i FROSIO og KEF, vært leder av prøvenemnda i Industrimalerfaget i Rogaland i åtte år og han har forelest fag innen korrosjon ved Universitetet i Stavanger i 15 år.

Anders Hetland
Kaefer Energy AS

Utdannet Automasjon ingeniør og har de siste 3 årene jobbet i Kaefer Energy Innovasjonsavdeling med hovedvekt på digitalisering, robotisering og forbedring av eksisterende systemer/metoder. Har 17 års erfaring innenfor olje & gass knyttet opp mot design, løsning, prosjekt og anbudsarbeid.