Ny kostnadseffektiv testmetodikk for sertifisering av PFP produkter

- CET
Klokkeklang

Christian har erfaring fra forskjellige bransjer.  Han har internasjonal forhandlingserfaring og har bygd opp og kommersialisert flere produkter fra idé til ferdige systemløsninger såsom TOTAL DESIGN INTEGRITY konseptene. Christian har sin avsluttende utdanning fra University of Strathclyde, Skottland. Han leder i dag bedriften Favuseal og deres fokus på sirkulær økonomi, samt deres arbeid med å utvikle innovative løsninger, systemer og metoder mot nasjonale – og internasjonale partnere.

Espen Daaland Wormdahl
Safezone AS, CEO

Espen har gjennom sitt tidligere virke ved SINTEFs/RISEs brannlaboratorium en lang og bred erfaring med testing og dokumentasjon av blant annet PFP for både landbasert og offshore bruk. Dette har inkludert blant annet en rekke poolfire- (HC) og jetbrann-tester, også med ekstra høy varmefluks. Espen er nå daglig leder i Safezone, som blant annet tilbyr tjenester innen produktutvikling og dokumentasjon, i grensesnittet mellom industri og FoU.