Styring av inspeksjonsprogram for Korrosjon Under Isolasjon på Draugen

- CET
Klokkeklang

Målfrid Guldstein
OKEA, Discipline Engineer Inspection

Målfrid har mange års erfaring både fra landbasert industri og fra oljebransjen. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering materialfysikk. Hun arbeider i dag i OKEA som disiplinleder Inspeksjon / Material / Overflate.