Teknisk levetidsplan – En knytning mellom vedlikeholdsbehov, forretningsplaner og levetidsvurderinger

- CET
Peer Gynt Salen

Eivind Aune
DNV AS, Principal consultant

Eivind er rådgiver innen drift og vedlikehold av olje- og gassproduksjonsanlegg til havs. Han har lang erfaring med prosjekter for levetidsevaluering og levetidsforlengelse med bred involvering av organisasjon hos operatør. Eivind har vært sentral i å utvikle og etablere metodikk og beste praksis for levetidsvurderinger med bruk av risikoprinsipper med kobling av risiko, teknisk og økonomisk informasjon. Han er i dag sentral i arbeidet hos Aker BP med implementering og videreutvikling av levetidsprosesser mot forretnings- drifts- og vedlikeholdsprosesser.