Teknologiutvikling og robotiserte løsninger for forbedret prosjektgjennomføring

- CET
Troldtog

Kristian Henriksen
Beerenberg, leder teknisk vedlikehold

Kristian har siden 2018 jobbet i Beerenberg der han nå leder Beerenbergs avdeling for teknisk vedlikehold.  Fra tidligere har han erfaring fra flere prosjekter offshore, deriblant leder for inspeksjon av struktur i AGR/Oceaneering på en rekke offshore installasjoner. Han har sin bakgrunn fra sveiser- og platearbeiderfaget og produksjonsteknikk ved HIB.  Kristian trives best med utfordrende prosjekter og problemstillinger der det er behov for å se på nye metoder eller teknologiløsninger for å løse oppgaven.

Morten Urrang
Remotion AS, CEO

Morten is the founder and CEO of Remotion AS, a substantial provider of technology and a world leading supplier of magnetic remote-controlled vehicles. Over the years the technology has been further developed within the area of Fabric Maintenance and Asset Integrity where the robotic solutions assist the industry to become more sustainable, safer for both personnel and environment. Morten has 15 years of experience with technology development and holds a BSc in Nautical Science.