Why do coatings fail? A statistical analysis of root cause for coating failure on different types of steel constructions in maritime environment

- CET
Klokkeklang

Ole Knudsen
Sintef, Seniorforsker

Knudsen er seniorforsker ved SINTEF, hvor han har jobbet med korrosjon, korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling siden 1998. Han har MSc i kjemi fra NTH (1990) og PhD i materialteknologi fra NTNU i 1998. Siden 2008 har han også vært ansatt som Professor II ved NTNU hvor han foreleser og veileder studenter i beleggteknologi.